Garanti

Som medlem af TEKNIQ giver vi vores kunder en betryggende sikkerhed
og garanti for det arbejde vi udfører.
TEKNIQ har nemlig etableret Dansk VVS Garanti, der er en garantiordning
for VVS-arbejder.

Garantiordningen har til formål at sikre, at en privat forbruger, der får medhold
i en sag ved Ankenævnet for Tekniske Installationer, får kendelsen opfyldt,
hvis installatøren ikke kan eller vil opfylde en kendelse.
Ankenævnets formål er at medvirke til en nem, hurtig og billig løsning af
uoverensstemmelser mellem private kunder og VVS-installatører.

Garantiordningen gælder kun for arbejder, der er udført af medlemmer
af Dansk VVS. Se derfor for en sikkerheds skyld efter Dansk VVS
Garanti-mærket eller spørg installatøren.

Dækker udgifter op til 150.000 kr.

Garantiordningen dækker udgifter op til kr. 150.000,00 inkl. moms.